Projecten Vervangen en optimaliseren VRI’s Prinsenbrug Haarlem

Tijdens ons onderzoek voor de gemeente Haarlem in 2019 hebben we voor een groot aantal VRI’s verbetermaatregelen opgesteld om de afwikkeling van het verkeer en daarmee de verkeersveiligheid, de doorstroming en de geloofwaardigheid van de verkeerslichtenregelingen te verbeteren.


VERKEERSKUNDIG INGEWIKKELD PUNT

In het filmpje hieronder is de VRI Prinsenbrug – Prinsen Bolwerk – Friese Varkenmarkt – Spaarndamseweg te zien. Dit kruispunt is onderdeel van één van de twee belangrijke en drukke oost – west verbindingen in de stad. Naast een koppeling met de Prinsenbrug is deze VRI aan de andere kant van de Prinsenbrug ook gekoppeld met de VRI Gedempte Oostersingelgracht – Harmenjansweg. Door de vele richtingen die met elkaar gekoppeld moeten worden en het geregeld opengaan van de Prinsenbrug is dit een verkeerskundig ingewikkeld punt.

Naast het opstellen van het bestek en het ondersteunen van de gemeente Haarlem bij de aanbesteding van deze nieuwe VRI’s, hebben we ook de vervanging van deze VRI’s begeleid. Tevens hebben we de nieuwe regelingen (inclusief de groene golf) ontworpen en geprogrammeerd.


DIVERSE MAATREGELEN TIJDENS VERVANGING VRI'S

De vervanging van deze VRI’s is gebruikt om diverse verbetermaatregelen door te voeren, zoals:

  • toevoegen van extra detectie;
  • verbeteren van de werking van de (gekoppelde) voetgangersoversteken;
  • ontwerpen van nieuwe groene golven en bepalen van de juiste tijden waarop deze actief moeten zijn;
  • optimaliseren van het brug- en nabrugprogramma.

De regelingen zijn vooraf gesimuleerd en getoetst door middel van het microsimulatie pakket VISSIM. Na de in bedrijfstelling hebben we tot slot de nodige aandacht besteed aan het inregelen van de VRI’s.

Hierdoor kunnen deze VRI’s weer een aantal jaar mee en is de afwikkeling van het verkeer op één van de drukste punten in Haarlem sterk verbeterd.


Project

Opdrachtgever Gemeente Haarlem
Type VRI
Periode 2020

Meer weten?

Ronald
Ronald Koszczol
LinkedIn